Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dotyčná osoba uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů provozovateli webu umístěného na internetové adrese www.kikibike.cz, kterým je Kristýna Švestková, se sídlem Kaštanová 1167, Rosice 66501, IČ: 74095684 (dále jen “Správce”), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (Eu) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů, zpracovávala následující osobní údaje:

- jméno a příjmení

- název společnosti

- dodací adresa

- fakturační adresa

- e-mail

- telefonní číslo


Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány za účelem

- jednání o smluvním vztahu 

-plnění smlouvy

- odeslání kontaktního formuláře

- registrace 


Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.


Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

- Poskytovatel služby Webnode

- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.


Prosím vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět

- vyžádat od Správce informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává a žádat si kopii těchto údajů

- vyžádat od Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpravování

- požadovat po Správci výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů.

- právo na přenositelnost údajů

-právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.